Giften


Home

Nieuws

Henny

St Joseph's
High School

studenten
  HBO

Kakamega

de Stichting

Foto's
en verhalen

Giften

Privacy

Nieuws
brieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zo kunt U helpen........

Een tiener  kan een jaar studeren op het voortgezet onderwijs
voor  € 450.- 
Dat is  het totaalbedrag voor : lesgeld, boeken, examenkosten, een uniform ( Dat is echt geen luxe daar !) en voor kost en inwoning  in het internaat. Dat is voor leerlingen zonder ouders altijd het geval.

€ 450.- is misschien een heel bedrag, maar het is voor het eerst in 6 jaren flink verhoogd vanwege de enorme stijging van de prijzen, vooral die van voedsel en benzine, waardoor alle aanvoer duur wordt.

Maar al uw giften zijn welkom: grote of kleine.
Ze tellen allemaal mee.We maken zo snel mogelijk het geld over.

Wilt u iets voor deze jongeren doen? Dat kan. Uw gift kan groot of klein zijn, eenmalig of maandelijks. Alles helpt . En uw schenking gaat IN ZIJN GEHEEL naar de tieners  op ST-Joseph’s High School.

Als u een getalenteerde  jongere nog verder wilt sponsoren , zodat hij of zij een studie kan volgen op  het HBO of  de universiteit, kan dat ook, doch alleen als de hele 3- of 4-jarige studie gegarandeerd is. Dat betekent een belofte van jaarlijks rond de €  800.- tot
€ 1.000.-, afhankelijk van de  soort opleiding.


Stort uw giften op:  giro 96 98 126

t.n.v.:       Stichting  Help  Kakamega 
           te   Leiden

Van uw gift gaat ELKE EURO  als school- en collegegeld naar Kakamega!
 

* Komt het geld goed terecht?

- Mijn contacten met de mensen daar zijn goed: ik ken de school en de mensen, de zusters  al lang.

- De stichting heeft  geen loonkosten , ook geen  reis- en bureaukosten. Henny betaalt haar regelmatige reizen naar Kenia zelf.

- De lijst van studenten die wij sponsoren wordt altijd opgesteld in samenwerking met  Zr Ancilla die veel mensen kent en een lange ervaring in het onderwijs heeft en de directrice van de school.

- HOEVEEL studenten in aanmerking komen wordt altijd vanuit onze stichting bepaald.

- De gelden worden naar St Joseph’s High School overgemaakt en de directrice zorgt samen met Zr Ancilla voor de verdeling over de verschillende scholen en universiteiten.

  Zij bevestigen de   ontvangst, eerst per email of sms, en  later per officieel schrijven.

- De verschillende studenten sturen per brief een verklaring van ontvangst en afdracht aan de scholen / universiteit.

- Deze procedure is tot op heden altijd goed verlopen. Wij hebben het gevoel dat het geld bij de juiste leerlingen of op de juiste vervolgopleiding komt. Er zijn m.i. geen onregelmatigheden geweest.

Onze conclusie is:

- Het geld  komt  goed terecht. Bovendien neemt het bestuur de kosten voor zijn rekening, zodat wij kunnen schrijven:

ELKE EURO GAAT NAAR DE STUDENTEN IN KAKAMEGA.
Hier staan wij voor!

Tenslotte:
- Ook al heeft onze organisatie geen CBF-keurmerk - Daar zijn we te klein voor.  Het is te duur,
Wij zijn wel een door de belasting erkende ANBI instelling.

                                                             

- Al uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur uw bericht naar:  Contact

Lees ook ons  privacy statement

Belastingvoordeel
Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheid van belastingvoordeel bij giften.
Wanneer u enkele jaren na elkaar aan een goed doel geld schenkt, zijn de belastingregels nog meer in uw voordeel. U moet dan de schenkingen laat vastleggen in een notariële akte.

Schenken door bedrijven
Ook bedrijven kunnen schenken als de directie daartoe besluit.
De regeling daarvoor is vrij eenvoudig. De giften van bedrijven zijn namelijk aftrekbaar als zij hoger zijn dan € 227,- . Maar het aftrekbare bedrag mag niet hoger zijn dan 6 procent van de totale nettowinst van zo'n bedrijf in een jaar. Méér schenken mag dus wel, maar het meerdere is dan geen aftrekpost meer.

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden                                      

                                                                                                                      

 Stichting  Help  KAKAMEGA    GIRO 96 98 126   te Leiden

 

naar boven